Vi är en grupp forskare som har tröttnat på att personer med kromosomkombinationen XX inte bereds samma möjligheter att forska i Sverige som de som har kombinationen XY. Vi vill med vår blogg uppmärksamma den diskriminering och nedvärdering som sker av forskare som också är kvinnor i det jämställda Sverige. Målet är att få till en ändring så att kön inte längre avgör vem som får forska i Sverige. Vi jobbar som forskare på diverse nivåer vid olika lärosäten och fakulteter samt företag på spridda platser i Norden. Alla händelser som beskrivs i denna blogg har inträffat. Om du är journalist och intresserad av mer detaljer kring någon händelse är du välkommen att kontakta oss på vetenskapskvinnan@hotmail.com.

lördag 19 januari 2013

Jämställdhetsarbetet behöver en skjuts

I DN debatt ger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni idag förslag på hur Sverige skulle kunna komma till rätta med den skeva könsfördelningen i bolagsstyrelser (Debattartikel). Det börjar bra, med en del argument som hämtade från denna blogg, men utmynnar i ett tre ganska harmlösa och okontroversiella förslag. För att Nyamko Sabuni av svårbegriplig anledning säger sig vara emot kvotering baserad på kön. Det hon inte inser är att hon genom sin ståndpunkt accepterar den avart av kvotering där kön går före kompetens. Exakt det som brukar vara den vanliga invändningen mot invkvotering av kvinnor från män som är rädda för att deras privilegier ska försvinna. De odlar därför myten att det inte skulle finnas tillräckligt med kvinnor som har efterfrågad kompetens. Som det ser ut idag sker en könsbaserad inkvotering av mindre kompetenta inhemska män till förmån av mer kompetenta kvinnor. Och invandrare.

Det finns i Sverige ett område där det ser värre ut med köns- och därmed maktfördelningen än i bolagsstyrelser. Det är på toppjobben inom den akademiska världen där andelen professorer av kvinnligt kön idag enbart uppgår till knappa 20%. Vad som tenderar hända inom den akademiska världen om du är kvinna och framför allt om du är en mycket kompetent kvinna har vi skrivit om tidigare (Skrota Jante Inkvotering av mänInför meritokrati!). Och det är tyvärr inte stöd och uppmuntran utan det omvända. Minst lika mycket som det här är en rättvisefråga handlar det om konkurrenskraft. Självklart ska inte kön avgöra din karriärmöjlighet, men i en allt mer globaliserad värld har inte Sverige som land, lika litet som ett bolag, råd att säga nej till sina talanger baserat på deras kromosomuppsättning. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar