Följ bloggen via epost

Vi är en grupp forskare som har tröttnat på att personer med kromosomkombinationen XX inte bereds samma möjligheter att forska i Sverige som de som har kombinationen XY. Vi vill med vår blogg uppmärksamma den diskriminering och nedvärdering som sker av forskare som också är kvinnor i det jämställda Sverige. Målet är att få till en ändring så att kön inte längre avgör vem som får forska i Sverige. Vi jobbar som forskare på diverse nivåer vid olika lärosäten och fakulteter samt företag på spridda platser i Norden. Alla händelser som beskrivs i denna blogg har inträffat. Om du är journalist och intresserad av mer detaljer kring någon händelse är du välkommen att kontakta oss på vetenskapskvinnan@hotmail.com.

tisdag 14 augusti 2012

Fester och fördelaktiga direktörsvillkor inte de enda skandalerna inom SSF


DN avslöjar idag hur Stiftelsen för Strategisk Forskning missbrukat medel avsedda till forskning genom att festa upp dem samt att ge sina direktörer mycket fördelaktiga villkor (Artikel DN). Det är jättebra att det kommer fler till känna, men vi skulle vilja se att granskningen av SSF inte slutar där.

Härom året avlade Delegationen för Jämställdhet i Högskolan sina slutrapporter av vilka en vid namn Hans excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer fick mycket medial uppmärksamhet. Slutsatsen i rapporten var att nytänkande inom forskning, yngre forskare och framför allt kvinnor missgynnats. Merparten av miljardsatsningarna hade gått till äldre män. Mycket beroende på hur man utsett granskare till de ansökningar man fått in. Kompisar till kompisar, dvs via vänskapskorruption. Med satsningarna bedöms miljarder ha omfördelats från kvinnor till män och de jämställdhetsframsteg som gjorts inom högskolan de senaste tjugo åren raderats. Av de granskade anslagsgivarna SSF, Vinnova och VR var det SSF som gynnat män mest.

Vad händer då med dessa statliga medel efter att de pytsas ut till de ”excellenta” silverryggarna (=äldre etablerade professorer, företrädesvis av manligt kön)? Jo, anslagsmottagarna kommer att fungera som forskningsråd i miniatyr då det är frågan om mycket stora summor som de inte kan göra av med själva. I många fall har de som tilldelats excellensmedel haft mer medel att fördela än en genomsnittlig beredningsgrupp hos VR! Vi har alltså två mycket skilda sätt att fördela statliga forskningsmedel i Sverige. Å ena sidan en rigorös granskning av forskningsråden, om än haltande sådan (Fördelning) och å andra sidan delar SSF ut stora summor som sedan fördelas enligt silverryggarnas godtycke. Inte alltför sällan med motkravet medförfattarskap till den forskning som publiceras med hjälp av dessa medel. Det här sättet att fördela pengar på tycker vår utbildningsminister Jan Björklund är förträffligt (Debattartikel). Men så blir han också bjuden på SSFs fester.

Det har hänt att SSF frångått sina egna utlysningskriterier när de fördelat medel till ”Framtidens forskningsledare” och gett dessa mycket betydelsefulla anslag till män som egentligen inte varit tillräckligt unga forskare för att vara behöriga att söka. Här lurar man två kategorier forskare, dels de som är unga och slås ut av de icke-behöriga äldre och dels de som inte söker för de accepterat att de inte är behöriga. Hur kan en statlig stiftelse tillåtas agera så?

Vi har tidigare skrivit om hur SSF missgynnar kvinnor i sin resursfördelning (Fördelning).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar