Följ bloggen via epost

Vi är en grupp forskare som har tröttnat på att personer med kromosomkombinationen XX inte bereds samma möjligheter att forska i Sverige som de som har kombinationen XY. Vi vill med vår blogg uppmärksamma den diskriminering och nedvärdering som sker av forskare som också är kvinnor i det jämställda Sverige. Målet är att få till en ändring så att kön inte längre avgör vem som får forska i Sverige. Vi jobbar som forskare på diverse nivåer vid olika lärosäten och fakulteter samt företag på spridda platser i Norden. Alla händelser som beskrivs i denna blogg har inträffat. Om du är journalist och intresserad av mer detaljer kring någon händelse är du välkommen att kontakta oss på vetenskapskvinnan@hotmail.com.

tisdag 4 september 2012

Det är skillnad på kvotering och kvotering


Få ord väcker så många känslor som könskvotering och det råder en allmän missuppfattning att det skulle röra sig om att ge kvinnor tillträde till positioner de inte är kompetenta för. Ingenting kunde vara mer fel – det är frågan om att sluta inkvoteringen av mediokra män till förmån för excellenta kvinnor! Att få männen att erkänna detta faktum är en stor utmaning för vem vill erkänna att man kanske nått sin position beroende på kön istället för kompetens?

EU-parlamentet vill se en kvotering så att bolagsstyrelser består av åtminstone 40% kvinnor (DN, SvD). Enbart två länder i ministerrådet sägs vara emot – Storbritannien och Sverige. Genant uti fingerspetsarna. Forskning visar att bolag med stor kvinnorepresentation i sina styrelser uppvisar bättre resultat än de där enbart män huserar. Hur kan man vara emot det? För att inte nämna rättviseaspekten, dvs att alla ska ha rätt att uppnå sin fulla potential.

Igår togs det upp att forskare av manligt kön oftare än de av kvinnligt får erbjudande om att skriva artiklar i prestigefulla tidskrifter som Science och Nature (Notis SR, Artikel Nature). Även med hänsyn tagit till att kvinnorna från början är färre. Ytterligare ett exempel på inkvotering av män.

Stockholms stadsteater överväger kvotering för att se till att fler pjäser av dramatiker som också är kvinnor sätts upp (Artikel DN). En kvotering så att andelen kvinnor med professorstitel vore också på sin plats för idag ligger den på knappt 20%. Enorma resurser går Sverige förlorade genom att tillåta det att vara så.

Fast en viss kvotering är våra universitet och högskolor bra på. När det är dags att utse en betygskommitté*, sakkunniga eller en arbetsgrupp vill man gärna se en jämn könsrepresentation. Resultatet blir att de få kvinnor som finns inom forskningen belastas med mer administrativa uppdrag än sina manliga kollegor som därmed i större utsträckning får ägna sig åt sin forskning. Ett mycket effektivt sätt att hålla kvinnorna på mattan.


*En betygskommitté granskar om en avhandling som läggs fram till försvar samt försvaret håller måttet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar