Följ bloggen via epost

Vi är en grupp forskare som har tröttnat på att personer med kromosomkombinationen XX inte bereds samma möjligheter att forska i Sverige som de som har kombinationen XY. Vi vill med vår blogg uppmärksamma den diskriminering och nedvärdering som sker av forskare som också är kvinnor i det jämställda Sverige. Målet är att få till en ändring så att kön inte längre avgör vem som får forska i Sverige. Vi jobbar som forskare på diverse nivåer vid olika lärosäten och fakulteter samt företag på spridda platser i Norden. Alla händelser som beskrivs i denna blogg har inträffat. Om du är journalist och intresserad av mer detaljer kring någon händelse är du välkommen att kontakta oss på vetenskapskvinnan@hotmail.com.

fredag 3 maj 2013

När kommer jämställdheten sättas under luppen?


Tidskriften Fokus har i veckan publicerat en ingående granskning om integration som tydligt slår fast att invandrare klarar sig sämre än personer med generationers bakgrund i Sverige (Integrationsgranskning Fokus 2013). Nu väntar vi med spänning på att lika mycket energi läggs på en granskning mellan kvinnor och män. Vissa parametrar skulle kunna återanvändas som de är, t ex andel kvinnor och relativa ohälsotal.  För parametern relativ inkomst skulle det viktiga komplementet ”med likvärdig utbildning” behöva läggas till. Fast jämställdhet kanske är en aveny som inte är så trevlig att beträda för då måste mer självrannsakan till och frågan hur den egna lönebilden ser ut diskuteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar