Följ bloggen via epost

Vi är en grupp forskare som har tröttnat på att personer med kromosomkombinationen XX inte bereds samma möjligheter att forska i Sverige som de som har kombinationen XY. Vi vill med vår blogg uppmärksamma den diskriminering och nedvärdering som sker av forskare som också är kvinnor i det jämställda Sverige. Målet är att få till en ändring så att kön inte längre avgör vem som får forska i Sverige. Vi jobbar som forskare på diverse nivåer vid olika lärosäten och fakulteter samt företag på spridda platser i Norden. Alla händelser som beskrivs i denna blogg har inträffat. Om du är journalist och intresserad av mer detaljer kring någon händelse är du välkommen att kontakta oss på vetenskapskvinnan@hotmail.com.

torsdag 21 november 2013

Jämställdhet inom Life Science

Enligt Life Science Sweden är Life Science branschen bra på jämställdhet på vd-positioner eftersom hela 19% av alla på vd position är kvinnor (Notis). Den analysen borde vara svårbegriplig för alla med grundläggande kunskap i matematik (1 är inte detsamma som 4). Framför allt om de också har kännedom om hur stor andelen kvinnor är bland de som disputerat inom livsvetenskaperna de senaste 20 åren. Diskussionen uppkommer i kölvattnet av att Tyskland beslutat att införa könskvotering till bolagsstyrelser. Fast det är inte frågan om att införa en könskvotering - det är frågan om att avskaffa den som nu är allmänt rådande: Den att mediokra män kvoteras in till förmån av excellenta kvinnor. Den argumentationen borde även företrädare för ökad representation av kvinnor i bolagsstyrelser anamma så att kvinnor inte avstår för att de inte vill bli inkvoterade trots att deras meriter visar att de är lämpade för jobbet (Debattartikel DN). Sådana betänkligheter har inte stoppat de män som idag sitter i våra styrelser och andra ledande samhällspositioner trots deras brist på kompetens. Det är hög tid att omdefiniera begreppet inkvotering samt att någon redogör för Jens Spendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv, varför det är så få kvinnor på maktpositioner i Sverige. Brist på kompetens är inte i närheten av sanningen (Debattartikel DN).

Ett anmärkningsvärt inlägg i debatten om kvotering till bolagsstyrelser kommer från Lars Oxelheim som menar inkvotering av kvinnor till styrelser bara är en demokratifråga då det varken finns belägg för att fler kvinnor i styrelsen skulle vara värdeskapande eller eller negativt (Debattartikel DN). Därmed menar han att lagstiftning i frågan bör undvikas. När blev det fel att sträva efter demokrati? Troligtvis i samband med att de överrepresenterade insåg vilka konsekvenser det skulle få för den egna gruppen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar