Följ bloggen via epost

Vi är en grupp forskare som har tröttnat på att personer med kromosomkombinationen XX inte bereds samma möjligheter att forska i Sverige som de som har kombinationen XY. Vi vill med vår blogg uppmärksamma den diskriminering och nedvärdering som sker av forskare som också är kvinnor i det jämställda Sverige. Målet är att få till en ändring så att kön inte längre avgör vem som får forska i Sverige. Vi jobbar som forskare på diverse nivåer vid olika lärosäten och fakulteter samt företag på spridda platser i Norden. Alla händelser som beskrivs i denna blogg har inträffat. Om du är journalist och intresserad av mer detaljer kring någon händelse är du välkommen att kontakta oss på vetenskapskvinnan@hotmail.com.

fredag 16 maj 2014

De har lyssnat!

Äntligen ser det ut som om ett av våra större politiska partier har både lyssnat på och uppfattat vad vi försökt säga under flera år (Vallöfte). Det är inte ett decennium för tidigt. Nu väntar vi med spänning på vad de politiska motståndarna ska kontra med och ser fram emot att ses som jämlika medarbetare, om än till följd av ekonomiska styrmedel, istället för underordnade som ska vara tacksamma för de smulor som kastas i vår väg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar