Följ bloggen via epost

Vi är en grupp forskare som har tröttnat på att personer med kromosomkombinationen XX inte bereds samma möjligheter att forska i Sverige som de som har kombinationen XY. Vi vill med vår blogg uppmärksamma den diskriminering och nedvärdering som sker av forskare som också är kvinnor i det jämställda Sverige. Målet är att få till en ändring så att kön inte längre avgör vem som får forska i Sverige. Vi jobbar som forskare på diverse nivåer vid olika lärosäten och fakulteter samt företag på spridda platser i Norden. Alla händelser som beskrivs i denna blogg har inträffat. Om du är journalist och intresserad av mer detaljer kring någon händelse är du välkommen att kontakta oss på vetenskapskvinnan@hotmail.com.

onsdag 8 mars 2017

Sluta att skuldbelägga kvinnorna för att de får lägre löner än männen

Ni har säkert hört den vanligaste förklaringen till varför kvinnor har lägre löner än män som utför jämförbara arbetsuppgifter till leda, men här kommer den igen: Orsaken är för att kvinnorna inte ber om högre löner när det är dags för löneförhandlingar. Det finns två stora problem med den här förklaringen:

1. Förklaringen är inte sann. I alla fall inte om vi väljer att förlita oss på forskningen istället för magkänslan. En stor studie som nyligen publicerats visade att kvinnor och män begär löneökning i lika stor utsträckning, men att män har 25% större chans att vara framgångsrika med sina krav (Studie om lönekrav).

2. Även om det skulle stämma att kvinnor inte har lika höga löneanspråk som män har arbetsgivaren en skyldighet att inte diskriminera i sin lönesättning.

Det finns således ingen grund för att kvinnorna skulle få skylla sig själva. Det är hög tid att vi slutar skuldbelägga offren för det strukturfel som gör att kvinnor kontinuerlig missgynnas och istället stället börjar ställa liknande krav på män och kvinnor när det gäller förväntningar på hur arbetet utförs och möjligheten att få utföra samma typ av jobb. Det skulle förvisso kunna leda till att kvinnorna får högre löner för att de utför arbetsuppgifterna mer effektivt och med större noggrannhet än sina manliga kollegor. Fast det skulle då till skillnad mot hur det ser ut idag inte vara frågan om diskriminering utan den lönemodell försvarare av lönegapet tror att vi idag har - att lönen speglar arbetsinsatsen.

Till slut vill vi upprepa vår uppmaning till alla kvinnor som ska förhandla om sin lön att framföra

"Jag vill ha minst lika mycket i lön som du/ni skulle ge en manlig sökande/kollega med likvärdiga meriter!" 

Det är också önskvärt att fackliga förhandlare lär sig detta mantra. För löneförhandlande chefer är det tyvärr ännu inte norm att tänka i de banorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar