Följ bloggen via epost

Vi är en grupp forskare som har tröttnat på att personer med kromosomkombinationen XX inte bereds samma möjligheter att forska i Sverige som de som har kombinationen XY. Vi vill med vår blogg uppmärksamma den diskriminering och nedvärdering som sker av forskare som också är kvinnor i det jämställda Sverige. Målet är att få till en ändring så att kön inte längre avgör vem som får forska i Sverige. Vi jobbar som forskare på diverse nivåer vid olika lärosäten och fakulteter samt företag på spridda platser i Norden. Alla händelser som beskrivs i denna blogg har inträffat. Om du är journalist och intresserad av mer detaljer kring någon händelse är du välkommen att kontakta oss på vetenskapskvinnan@hotmail.com.

lördag 1 juli 2017

Minst vart tredje manlig professor är medioker

I en analys från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS Analys 41) som publicerades i maj i år slås det fast inkvotering av kvinnor till 50% av de politiska uppdragen inom Socialdemokraterna lett till en kompetenshöjning hos männen som blir kvar eftersom de mediokra männen sorterats bort. En huvudanledning till effekten sägs bero på att mediokra män i ledarpositioner tenderar att rekrytera andra mediokra män, dvs någon de kan spegla sig i.Fenomenet är något vi känner igen alltför väl från akademin och vi har länge hävdat att inkvoteringen av mediokra män på bekostnad av excellenta kvinnor till de få tjänster som finns måste upphöra (Inför meritokratiEn ändring av inkvoteringen av mediokra män är nödvändigDen akademiska inaveln). Inte heller när det gäller tilldelningen av forskningsanslag är det särskilt jämställt (Fördelning av resurserVar är kvinnorna?Rektorer, finansiärer och jämställdhet).

En aspekt som tas upp är att det är fel att anta att det system vi har idag är meritokratiskt och vi skulle inte kunna instämma mer. Vi har tagit fram en guide som beskriver hur de skenrekryteringar som är legio inom akademin går till (Guide till tjänstetillsättningar inom akademin). För att kunna slussa in männen görs av sakkunniga och tjänsteförslagsnämnder systematiskt en nedvärdering av kvinnors meriter och det är ingenting annat än en skandal att det får fortgå. I vårt manifest för hur akademin ska bli mer jämställd (Vetenskapskvinnans manifest) tar vi bland annat upp vikten av att alla som jobbar med tjänstetillsättningar måste ha en utbildning i att känna igen och agera (!) när kvinnor och män bedöms efter olika måttstockar för att garantera en saklig bedömning. Som det ser ut idag tillåts sakkunniga att spekulera vilt om framtida potential frikopplad från historisk prestation hos manliga kandidater, att lyfta bagatellartade meriter hos manliga kandidater till skyarna och samtidigt helt ignorera signifikanta meriter hos kvinnliga kandidater på ett sätt som troligtvis skulle göra valberedningar för såväl börsbolag som politiska partier mörkrädda.

Vad som också framkommer i analysen är att det fanns en tendens att kompetensen hos kvinnorna också går upp när kvotering införs, vilket skulle kunna tolkas som att det inte bara finns många överkvalificerade kvinnor som tidigare inte fått en chans utan att kvinnorna som grupp kanske t o m har en högre samlad kompetens än männen. En svindlande tanke.

Det finns inget belägg att anta att det som SNS analysen visar inte skulle vara giltigt också för akademin så till alla forskande kvinnor vill vi komma med följande uppmaning:

Nästa gång en manlig professor uttalar sin motvilja till kvotering för att det blir så synd om de män som måste ge upp sina positioner (läs privilegier) till mindre meriterade kvinnor, se honom i ögonen och säg: "Forskningen visar att frånvaron av den typ av kvotering du är emot har gjort att vart tredje manlig professor inte har jobbet beroende på sin kompetens och att just den gruppen lever farligt när kvotering införs. Är det kanske så att du tillhör den gruppen?"

1 kommentar:

  1. Hej
    13 män fick 9 miljoner var i årets VR bidrag och inte en enda kvinna. Tittar man på tilldelningen av anslag får männen signifikant mer pengar (p=0.01). Själva verkar VR bara jämföra beviljandegraden mellan män och kvinnor....inte hur mycket pengar vardera könet kammar hem! Konstigt att detta inte uppmärksammas?

    SvaraRadera